Quy định về hoàn trả học phí
18/10/2022 - Lượt xem: 12543

Trích Quy định các khoản thu niên khóa 2023-2024 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (áp dụng từ ngày 09/06/2023)

Điều 11: Quy định về hoàn học phí

1. Trường chỉ hoàn học phí cho Người học trong các trường hợp sau:

a. Người học bị mất tích hoặc chết;

b. Người học bị tai nạn nghiêm trọng, thương tật nặng hoặc mắc bệnh nan y, bệnh tâm thần, bệnh nghiêm trọng khác dẫn đến không thể tiếp tục theo học;

c. Người học gặp các hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn do cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng trực tiếp qua đời, hoặc do thiên tai làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình;

d. Người học và gia đình đi định cư nước ngoài;

e. Người học ngưng theo học tại Trường: nghỉ học hoặc chuyển trường

2. Mức hoàn và điều kiện hoàn

a. Mức hoàn là 100% học phí đã đóng đối với các trường hợp a) và b) trong khoản 1 của điều 11 này hoặc người học chuyển trường trong cùng hệ thống thuộc Tập đoàn. Người học hoặc người bảo trợ Người học nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định ít nhất 7 ngày trước ngày bắt đầu học kỳ mới.

b. Mức hoàn là 80% học phí đã đóng đối với các trường hợp còn lại trong khoản 1 của Điều 11 này với điều kiện Người học hoặc Người bảo trợ người học nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định ít nhất 7 ngày trước ngày bắt đầu học kỳ mới.

c. Mức hoàn tối đa là 50% học phí đã đóng đối với các trường hợp a) b) và c) trong khoản 1 của Điều 11 này khi Người học hoặc Người bảo trợ Người học nộp hồ sơ trong vòng 02 (hai) tuần kể từ khi học kỳ đã bắt đầu.

d. Không hoàn học phí kể từ 7 ngày trước khi học kỳ mới bắt đầu với trường hợp d) và e) trong khoản 1 của Điều 11 này hoặc sau thời hạn 02(hai) tuần kể từ ngày học kỳ bắt đầu hoặc lớp học phần đã kết thúc đối với các trường hợp còn lại.

e. Không hoàn học phí đối với sinh viên bị buộc thôi học.

f. Các trường hợp Trường hủy lớp học do không mở được lớp thì Trường hoàn 100% học phí đã đóng.

g. Việc hoàn học phí được ưu tiên hình thức cấn trừ vào học kỳ sau, hoặc chi trả bằng tiền cho Người học trong trường hợp có yêu cầu bằng văn bản.

h. Không hoàn các khoản phí, lệ phí.

Thủ tục rút học phí:
Người học làm đơn xin rút học phí theo mẫu của Trường, các giấy tờ có liên quan; nộp đơn và nộp lại thẻ sinh viên tại TTTN-VLSV để Trường xem xét và ra quyết định.