Quy định về hoàn trả học phí
18/10/2022 - Lượt xem: 8185

Quy định về hoàn trả học phí (áp dụng từ ngày 22/12/2021)

a. Trường chỉ hoàn trả học phí cho Người học trong các trường hợp sau:

i. Người học bị mất tích hoặc chết;

ii. Người học bị tai nạn nghiêm trọng, thương tật nặng hoặc mắc bệnh nan y, bệnh tâm thần, bệnh nghiêm trọng khác dẫn đến không thể tiếp tục theo học;

iii. Người học được động viên vào lực lượng vũ trang;

iv. Người học gặp các hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn do cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng trực tiếp qua đời, hoặc do thiên tai làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình;

v. Người học và gia đình đi định cư nước ngoài;

vi. Các trường hợp đặc biệt khác do Hiệu trưởng quyết định sau khi thống nhất với LĐTĐ;

b. Điều kiện hoàn: Người học nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định ít nhất 5 ngày trước khi học kỳ bắt đầu

c. Mức hoàn là 100% học phí đã đóng đối với các trường hợp i) ii) và iii) trong Điểm a. Khoản 6, Điều này. Mức hoàn là 80% học phí đã đóng đối với các trường hợp còn lại của Điểm a. Khoản 6, Điều này.

d. Trường hợp Người học nộp hồ sơ trong vòng 2 tuần sau khi học kỳ đã bắt đầu, mức hoàn tối đa là 50 % học phí đã đóng. Sau 2 tuần thì không được hoàn học phí

e. Các lớp học, môn học do Trường hủy thì Trường hoàn 100 % học phí đã đóng

f. Học phí được ưu tiên hoàn dưới hình thức cấn trừ vào học kỳ sau, hoặc chi trả bằng tiền cho Người học trong trường hợp có yêu cầu bằng văn bản

g. Không hoàn các khoản phí, lệ phí, trừ trường hợp do Nhà trường thay đổi kế hoạch liên quan đến các khoản phí, lệ phí đã thu

Thủ tục rút học phí:
Người học làm đơn xin rút học phí theo mẫu của Trường, các giấy tờ có liên quan; nộp đơn và nộp lại thẻ sinh viên tại TT TNVL SV để Trường xem xét và ra quyết định.
Thời gian giải quyết hoàn học phí:
01 tuần sau khi Phòng TCKT nhận được Phiếu đề nghị thanh toán từ Trung tâm Trải nghiệm – Việc làm Sinh viên.