Quy trình cấp mới, cấp lại thẻ sinh viên
09/12/2022 - Lượt xem: 16762

Bước

Công việc

Phụ trách

Thời gian

Ghi chú

1

Thu lệ phí cấp thẻ sinh viên

Phòng Tài chính kế toán

Đầu khoá học (đối với cấp mới thẻ sinh viên)  hoặc khi có nhu cầu (đối với cấp lại thẻ sinh viên)

Lệ phí: 100.000đ

2

Chuẩn bị ảnh để làm thẻ sinh viên

Sinh viên

Sau khi hoàn thành bước 1

Hướng dẫn 1: Hướng dẫn chụp hình làm thẻ sinh viên

3

Gửi ảnh làm thẻ sinh viên vào "Hộp thư sinh viên"

Sinh viên

Sau khi hoàn thành bước 1 và bước 2

Hướng dẫn 2: Hướng dẫn gửi ảnh làm thẻ sinh viên.

Chú ý tiêu đề và nội dung gửi vào hộp thư:

Tiêu đề: NỘP ẢNH THẺ SINH VIÊN

Nội dung: 

Kính gửi HSC

Em đã đọc hướng dẫn chụp ảnh thẻ và xin gửi file ảnh để làm thẻ sinh viên.

Biển số xe máy em dùng để đăng ký cùng với thẻ là: <biển số xe máy của sinh viên>

Trân trọng

 

4

Sản xuất thẻ sinh viên

TTTN-VLSV

Sau khi nhận được hình ảnh sinh viên gửi và kiểm tra sinh viên đã nộp lệ phí

 

5

Thông báo nhận thẻ sinh viên

TTTN-VLSV

Sau khi hoàn thành sản xuất thẻ sinh viên

Thông qua email office 365

6

Nhận thẻ sinh viên

Sinh viên

Sau khi có thông báo nhận thẻ sinh viên

Địa điểm nhận:

Tầng 2, cơ sở 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh

Thông tin hỗ trợ

Đơn vị phụ trách

Trung tâm Trải nghiệm & Việc làm Sinh viên

Chuyên viên phụ trách

Cô Trần Thị Ngọc Quỳnh

Email

hiu.studentcenter@hiu.vn

Số điện thoại

02873083456

(ext: 3403)Tập tin đính kèm