Quy trình đăng ký hoạt động và đề nghị công nhận Điểm rèn luyện và ngày CTXH
09/12/2022 - Lượt xem: 10006

Bước

Công việc

Phụ trách

Thời gian

Biểu mẫu

1

Đăng ký hoạt động đề xuất Điểm rèn luyện hoặc Công tác xã hội

- Hoạt động cấp Trường, cấp Khoa: nhân sự phụ trách hoạt động đề xuất;

- Hoạt động đoàn thể: nhân sự chuyên trách VP Đoàn TN/Hội SV đề xuất;

- Hoạt động CLB sinh viên: nhân sự phụ trách CLB đề xuất;

- Hoạt động do lớp sinh viên tổ chức do Cố vấn học tập đề xuất.

Trước ít nhất 01 ngày ngày diễn ra hoạt động

Trực tuyến tại:

https://forms.office.com/r/DzeBBMng00 

Kèm theo bản scan Kế hoạch, tờ trình hoặc bút phê đã phê duyệt của BGH về kế hoạch tổ chức trong đó có đề xuất Điểm rèn luyện hoặc Công tác xã hội

2

Khai báo hoạt động vào danh sách hoạt động ngoại khoá trong phần mềm quản lý

TTTN-VLSV

Thứ 6 hàng tuần

 

3

Điểm danh sinh viên tham gia hoạt động

Ban tổ chức

Trong thời gian  diễn ra chương trình của hoạt động (ngay khi kết thúc các nội dung)

 

4

Thông báo kết quả điểm danh cho sinh viên tham dự biết và phản hồi (nếu có)

Ban tổ chức

Sau khi kết thúc hoạt động tối đa 5 ngày. Thời gian sinh viên được phép phản hồi là 3 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo.

 

5

Lập danh sách sinh viên tham gia hoạt động và thực hiện phiếu đ nghị công nhận điểm rèn luyện hoặc Công tác xã hội cho hoạt động

- Hoạt động cấp Trường, cấp Khoa: nhân sự phụ trách hoạt động đề xuất;

- Hoạt động đoàn thể: nhân sự chuyên trách VP Đoàn TN/Hội SV đề xuất;

- Hoạt động CLB sinh viên: nhân sự phụ trách CLB đề xuất;

- Hoạt động do lớp sinh viên tổ chức do Cố vấn học tập đề xuất

Sau khi kết thúc hoạt động tối đa 10 ngày

BM- HĐNK-01 (có xác nhận từ Lãnh đạo đơn vị chủ quản của Ban tổ chức) kèm BM- HĐNK-02

Gửi bản cứng trực tiếp tại TTTN-VLSV và bản mềm  trực tuyến tại: https://forms.office.com/r/AnY4U59pbW

6

Kiểm tra thông tin hoạt động và danh sách sinh viên được đề nghị công nhận

TTTN-VLSV

Tối đa 03 ngày kể từ ngày nhận được

 

7

Cập nhật danh sách sinh viên tham gia hoạt động được công nhận vào phần mềm quản lý.

TTTN-VLSV

Thứ 6 hàng tuần

 

8

Xem thông tin hoạt động đã được ghi nhận và phản hồi

Sinh viên

Tối thiu 15 ngày kể từ ngày hoạt động/sự kiện kết thúc

Sinh viên xem tại cổng thông tin sinh viên

Thông tin hỗ trợ

Đơn vị phụ trách

Trung tâm Trải nghiệm & Việc làm Sinh viên

Chuyên viên phụ trách

Cô Nguyễn Thị Hồng

Email

hiu.studentcenter@hiu.vn

Số điện thoại

02873083456

(ext: 3402)Tập tin đính kèm