Quy định về chính sách ưu đãi giáo dục
03/08/2022 - Lượt xem: 1747

1. Đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi học phí

Nhóm 1:

STT

Đối tượng

Minh chứng

1

Sinh viên có anh/ chị/ em cùng đang học tại Trường cùng chương trình bậc đào tạo đại học

- Giấy khai sinh, CMND/CCCD,

- Biên lai học phí cả 2 sinh viên

2

Sinh viên có cha/mẹ ruột cùng đang học tại Trường

- Giấy khai sinh của sinh viên (con), 

- CMND/CCCD,

- Biên lai học phí 

3

Sinh viên có vợ/chồng cùng đang học tại Trường

- Giấy đăng ký kết hôn, 

- CMND/CCCD,

- Biên lai học phí 

4

Sinh viên có cha/mẹ ruột đang làm việc tại HIU
và các đơn vị thành viên NHG

- Giấy xác nhận tình trạng làm việc của Phòng Hành chính nhân sự nơi công tác, 

- Giấy khai sinh,

- CMND/CCCD

Nhóm 2:

STT

Đối tượng

Minh chứng

1

Sinh viên có gia đình khó khăn kinh tế hoặc hộ cận nghèo

- Giấy chứng nhận Sổ hộ cận nghèo
hoặc giấy xác nhận khó khăn của địa phương

2

Sinh viên mồ côi cha mẹ

- Giấy chứng tử hoặc Giấy xác nhận của địa phương

3

Sinh viên là dân tộc thiểu số

- Giấy xác nhận khó khăn của địa phương
(nêu rõ dân tộc trong giấy xác nhận)

4

Sinh viên bệnh tật (khả năng lao động giảm 41% trở lên),
khuyết tật khó khăn kinh tế

Hồ sơ chuẩn đoán của bệnh viên
hoặc giấy tờ khác tương đương

5

Sinh viên có cả cha và mẹ bị bệnh hiểm nghèo đang chữa trị
có hoàn cảnh khó khăn

Hồ sơ chuẩn đoán của bệnh viên
hoặc giấy tờ khác tương đương

2. Điều kiện được hưởng chính sách ưu đãi học phí

Đối với nhóm 1:

- Các sinh viên và người có liên quan đều còn học và đang làm việc

- Không áp dụng cho Nghiên cứu sinh và hệ liên thông liên kết với trường đối tác.

Đối với nhóm 2:

- Điểm trung bình tích luỹ của học kỳ gần nhất đạt 6.5/10 trở lên

- Điểm rèn luyện của học kỳ gần nhất đạt 75/100 trở lên

- Sinh viên không vi phạm quy chế thi từ mức cảnh cáo trở lên, không vi phạm Nội quy Nhà trường

3. Hướng dẫn đăng ký

4. Thời gian nhận hồ sơ (hồ sơ cập nhật và hồ sơ mới)

Sinh viên chỉ nộp hồ sơ 1 lần trong suốt khoá học, riêng mục 4 và 5 của nhóm 1 cần cập nhật định kỳ

Mỗi năm có 2 đợt nộp hồ sơ gồm:

- Đợt 1: Trước 15/9 hàng năm (chuẩn bị học kỳ 1)

- Đợt 2: Trước 15/12 hàng năm (chuẩn bị học kỳ 2)

Thời gian của mỗi đợt có thể điều chỉnh phù hợp với thực tế và có thông báo bằng văn bản, sinh viên nộp muộn hơn thời gian quy định sẽ được chuyển sang xét đợt tiếp theo

5. Quy trình

- Bước 1: Sinh viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và hướng dẫn

- Bước 2: Sinh viên nộp hồ sơ đến TTTN-VLSV

- Bước 3: Sinh viên kiểm tra thông tin kết quả qua cổng thông tin student.hiu.vn