Quy định thu học phí
18/09/2022 - Lượt xem: 5214

 Nhà trường thông tin đến sinh viên về các mốc thời gian quan trọng đối với việc nộp học phí của sinh viên, cụ thể như sau:

Đ T-15 T-7 T T 7 S-1 S
Bắt đầu
Đăng ký môn học

Thông báo lần 1
V/v nộp học phí

Thông báo lần 2
v/v nộp học phí
Kết thúc
thời gian nộp học phí
Kết thúc GHHP
lần 1
Kết thúc GHHP
lần 2
Bắt đầu
học kỳ mới 
Bắt đầu nộp HP     Tạm khóa
thời khóa biểu
(Đối với Sinh viên
chưa nộp HP)
  Hủy
kết quả ĐKMH
(Đối với SV
chưa nộp HP)

Một số lưu ý:

1. Sinh viên có ít nhất 15 ngày để nộp học phí kể từ ngày hoàn tất Đăng ký môn học.

2. Sau khi hết thời gian nộp học phí, nếu sinh viên chưa nộp học phí sẽ bị tạm khóa thời khóa biểu.
(Hướng dẫn: Sinh viên làm phiếu đề nghị gia hạn thời gian đóng học phí kèm theo minh chứng gửi về TTTN-VLSV để được mở lại Thời khóa biểu, sinh viên được làm hồ sơ gia hạn thời gian đóng học phí tối đa 02 lần, mỗi lần không quá 07 ngày, nhưng không vượt quá ngày bắt đầu học kỳ mới)

(Trích Hướng dẫn Quy trình thu học phí và lệ phí của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng)