Thông báo về kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp trình độ đại học đợt 3 năm học 2023-2024
12/06/2024 - Lượt xem: 2849

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024,

Nhà trường thông báo kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp trình độ đại học đợt 3 năm học 2023-2024 cụ thể như sau:

- Trước ngày 17/06/2024: Hoàn tất dữ liệu xét tốt nghiệp: Kết quả học tập, Hồ sơ sinh viên, Học phí 

-  Ngày 18/06/2024 - 21/06/2024: Tiến hành xét tốt nghiệp

-  Ngày 28/06/2024 (dự kiến): Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.