Hướng dẫn sử dụng ứng dụng điện thoại - Điểm danh QrCode
19/08/2022 - Lượt xem: 4412

Phần I: DOWNLOAD & ĐĂNG NHẬP

1. Download

a. Hướng dẫn download trên phiên bản Android (Samsung, Xiaomi,…)

Tải nội dung trên Google Play

b. Hướng dẫn download trên phiên bản iOS

Download on the App Store

2. Đăng nhập

Sinh viên sử dụng mã sinh viên của mình để đăng nhập hệ thống. Hệ thống sử dụng thông tin đăng nhập chung với cổng sinh viên. Các bước thực hiện: - Bước 1: Chọn tên trường - Bước 2: Sinh viên nhập MSSV như cổng thông tin sinh viên (student.hiu.vn) - Bước 3: Sinh viên nhập Mật khẩu như cổng thông tin sinh viên (student.hiu.vn) - Bước 4: Click Đăng nhập

Hình 1: Đăng nhập hệ thống

Hình 2: Minh họa chọn thông tin trường

Hình 3: Trang chủ hệ thống

Lưu ý: Vị trí các chức năng có thể thay đổi tùy phiên bản.

Phần II: THAO TÁC