Hướng dẫn sử dụng App Sinh viên OneUni
02/05/2024 - Lượt xem: 5465

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên tài liệu hướng dẫn sử dụng App mobile OneUni

Đây là ứng dụng thay thế hoàn toàn ứng dụng ASC-Student

Sinh viên xem hướng dẫn và cài đặt ứng dụng để sử dụng.

 Tập tin đính kèm

Tải về ----- Xem: Hướng dẫn sử dụng app mobile OneUni.pdf Tải về ----- Xem: Hướng dẫn sử dụng app mobile OneUni.pdf