V/v thay đổi thời gian tổ chức Lễ vinh danh sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 1 năm học 2023-2024
17/06/2024 - Lượt xem: 1552

Căn cứ thông báo số 240/TB-HIU, ngày 06/6/2024 về việc tổ chức Lễ vinh danh cho sinh viên đạt học bổng học kỳ 1 năm học 2023 – 2024;

Để tạo điều kiện cho sinh viên được tham gia đông đủ, không trùng với lịch học, lịch thi, Nhà trường thông báo thay đổi thời gian tổ chức Lễ vinh danh cho sinh viên đạt học bổng học kỳ 1 năm học 2023-2024 như sau:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG:

1. Thời gian: 8h00 – 11h30 ngày 13/7/2024 (thứ 7)

2. Địa điểm: Hội trường Beethoven – cơ sở 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh

3. Thành phần tham dự:

- Đại diện Ban giám hiệu;

- Đại diện Lãnh đạo các Khoa, Viện, Bộ môn có sinh viên đạt học bổng;

- Đại diện Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm trực thuộc Trường;

- Sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024.

- Sinh viên được khen thưởng đột xuất do có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi ngoài trường trong học kỳ 2 năm học 2023-2024.

II. CHƯƠNG TRÌNH LỄ VINH DANH

STT

Thời lượng

Nội dung

Ghi chú

1

30 phút

Sinh viên điểm danh và ổn định chỗ ngồi

 

2

05 phút

Văn nghệ mở đầu

 

3

10 phút

Phát biểu của Đại diện Ban Giám hiệu

 

4

60 phút

Vinh danh sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2023-2024

476/QĐ-HIU ngày 17/5/2024

5

30 phút

Vinh danh sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi.

482/QĐ-HIU ngày 27/5/2024

6

05 phút

Phát biểu của Đại diện sinh viên đạt học bổng

 

7

05 phút

Chụp ảnh lưu niệm, kết thúc chương trình

 

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Phân công Trung tâm Trải nghiệm & Việc làm sinh viên là bộ phận thường trực, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Lễ vinh danh sinh viên đạt học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024. Thành lập Ban tổ chức gồm:

- ThS. Lê Hải Đăng, Phó Giám đốc TTTN-VLSV, Trưởng ban.

- Bà Nguyễn Thị Hồng, chuyên viên TTTN-VLSV, Phó trưởng ban

- Cùng các chuyên viên TTTN-VLSV tham gia Ban tổ chức.

2. Các Khoa/Viện/Bộ môn: Chỉ đạo Cố vấn học tập, Ban cán sự lớp triển khai thông tin đến sinh viên đạt học bổng được biết và tham dự Lễ vinh danh đầy đủ, đúng thành phần. Cử đại diện lãnh đạo đơn vị tham dự chương trình và phân công thư ký khoa ổn định, điểm danh sinh viên.

3. Để chương trình được chuẩn bị chu đáo, yêu cầu sinh viên đạt học bổng thực hiện phản hồi việc tham dự Lễ vinh danh thông qua đường link: https://forms.office.com/r/j7iwgaXJMu (lưu ý: Nhà trường chỉ đọc tên vinh danh những sinh viên đăng ký tham dự chương trình, trường hợp sinh viên không đăng ký hoặc không tham dự sẽ nhận giấy chứng nhận tại Khoa/Viện/Bộ môn chủ quản)

Trên đây là thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ vinh danh sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024. Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp và nghiêm túc thực hiện theo tinh thần thông báo.Tập tin đính kèm