Tổ chức Tập huấn chuyển đổi số dành cho sinh viên
17/08/2023 - Lượt xem: 10456

Nhằm cung cấp cho sinh viên HIU tiếp cận quá trình chuyển đổi số. Phòng Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức “Hội thảo chuyển đổi số dành cho sinh viên”. Tại buổi hội thảo chuyển đổi số này sinh viên sẽ được tiếp cận các ứng dụng, công cụ phục vụ cho công tác học tập và trải nghiệm cho sinh viên HIU. Nhà trường thông báo về việc tổ chức hội thảo chuyển đổi số dành cho sinh viên như sau:

1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 21/8/2023-27/8/2023.
STT Lớp Thời gian Hình thức
1 Lớp 1 09g00 ngày 21/08/2023 Trực tuyến
2 Lớp 2 14g00 ngày 21/08/2023 Trực tuyến
3 Lớp 3 09g00 ngày 22/08/2023 Trực tuyến
4 Lớp 4 14g00 ngày 22/08/2023 Trực tuyến
5 Lớp 5 09g00 ngày 23/08/2023 Trực tuyến
6 Lớp 6 14g00 ngày 23/08/2023 Trực tuyến
7 Lớp 7 09g00 ngày 24/08/2023 Trực tuyến
8 Lớp 8 14g00 ngày 24/08/2023 Trực tuyến
9 Lớp 9 09g00 ngày 25/08/2023 Trực tuyến
10 Lớp 10 14g00 ngày 25/08/2023 Trực tuyến
11 Lớp 11 09g00 ngày 26/08/2023 Trực tuyến
12 Lớp 12 14g00 ngày 26/08/2023 Trực tuyến
13 Lớp 13 09g00 ngày 27/08/2023 Trực tuyến
14 Lớp 14 14g00 ngày 27/08/2023 Trực tuyến
  • Sinh viên chọn lựa thời gian phù hợp để tham gia vào lớp học trực tuyến.
  • Mỗi sinh viên tham gia ít nhất 1 lớp, khi tham gia lớp sinh viên được cộng điểm rèn luyện vào năm học 2023 – 2024

2. Thông tin hỗ trợ

  • Sinh viên dùng tài khoản Office 365 để tham gia các lớp trực tuyến. Sinh viên chuẩn bị tài khoản trước 1 ngày khi tham gia lớp.
  • Để được hỗ trợ kích hoạt tài khoản Office 365, sinh viên tham gia nhóm:

https://zalo.me/g/bhayub809

https://www.facebook.com/hiu.itoffice

Email: itoffice@hiu.vn