Thông tin liên hệ Chủ nhiệm các Câu lạc bộ sinh viên
25/04/2023 - Lượt xem: 2603

STT

CÂU LẠC BỘ

CHỦ NHIỆM

 

Số điện thoại

EMAIL

1

HIU Acoustic

Nguyễn Lâm Quốc Duy

0962750095

hiuacoustic@gmail.com

2

HIUzik

Nguyền Đức Kim Ngân

0339137079

hiuzikofficial2008@gmail.com

3

HIU Eve

Bành Đình Bảo Ngọc

0386082027

banhdinhbaongoc@gmail.com

4

HIU Happy Feet

Phạm Quốc Thái

0779918002

tonythailan2003@gmail.com

5

HIU Gene model

Nguyễn Trần Thanh Trinh

0786190759

sh.trinh2211@gmail.com

6

HIU Caractere

Phạm Ngọc Đăng Khoa

0932046685

 

7

HIU Ký họa

 

 

 

8

HIU Arts

Huỳnh Quách Minh Châu

0334584733

chauhqm2240225@student.hiu.vn

9

HIU FOS Arts

Trần Ngân Giang

0769662283

dengxng26@gmail.com

10

HIU Creative (về sáng tạo nội dung)

Nguyễn Thế Gia

0339916393

hiimthegia@gmail.com

11

HIU Tếu

 

 

 

12

HIU MC

 

 

 

13

HIU Teakwondo

Nguyễn Ngọc Thảo Vy

0372053097

nguyenngocthaovy9803@gmail.com

14

HIU FC Nam

Huỳnh Nhật Trường

0961497746

hongbang.fc@gmail.com

15

HIU FC Nữ

Phan Ngọc Nguyên

0931861556

ngocnguyen15062000@gmail.com

16

HIU Basketball

Vương Tất Tín

0764606593

Wongryan1309@gmail.com

17

HIU Badminton

Nguyễn Nhật Linh

0917160903

nhatlinh7968@gmail.com

18

HIU ESC

Lê Bảo Sơn

0786838522

truyenthongescteam@gmaill.com

19

HIU Volleyball

Phan Huy Kiệt

0908614630

pkiet4015@gmail.com

20

HIU Vovinam

Phan Trần Lan Anh

0768930252

anhptl2009033@student.hiu.vn

21

HIU Futsal

Hứa Phước Vinh

0937971288

vinhhhua265@gmail.com

22

HIU Talk

Nguyễn Quỳnh Anh

0933335152

anhnq2142619@student.hiu.vn

23

HIU Kizuna

Nhâm Hoàng Yến Oanh

0387666944

hiu.kizuna@gmail.com

24

HIU Jarea

Lê Thị Thiên Ngân

0974519339

ngantien0103@gmail.com

25

HIU Tutor

Hồ Phương Thy

0911077331

hiututor0101@gmail.com

26

HIU DIC

Thái Yến Nhi

0969042061

Thaiyennhi1995@gmail.com

27

HIU Emed

Lê quỳnh

0941496497

Quynh14124869@gmail.com

28

HIU Laws

Lê Công Phụng

0914405421

phunglc1908030@student.hiu.vn

29

HIU The Insight

Nguyễn Thiên Phương Nguyên

0944387288

nguyenthienphuongnguyen@gmail.com

30

HIU I.P.E

Châu Thanh Hiền

0986023960

Chauthanhhien023960@gmail.com

31

HIU Log

Đặng Chí Cường

0981080928

dangchicuong00@gmail.com

32

HIU Olympic tin học

Nguyễn Đức Thịnh

0903179970

thinhnguyen.nari@gmail.com

33

HIU Công nghệ phần mềm

Lê Danh Thưởng

345817993

ledanhthuong0909@gmail.com

34

HIU Kết nối tâm

Nguyễn Thị Kim Khánh

0338056917

Nguyenthikimkhanh1208@gmail.com

35

HIU MAC

Lê Hoàng Sơn 

0906813314

hoangsown1911@gmail.com

36

HIU Heart

Nguyễn Thị Thu

0798552129

ntthu29102000@gmail.com

37

HIU Open Arms

Lê Thị Hồng Hạnh

0359528348

Hanhlth2150092@student.hiu.vn

38

HIU Production

Trần Quốc Bảo

0932237151

baotran1582002@gmail.com

39

HIU Multimedia

Lê Văn Trung An

0703959573

multimediaclub.hiu@gmail.com