Thông tin liên hệ các Phòng, Trung tâm chức năng
25/04/2023 - Lượt xem: 18262

1. Thời gian làm việc:

- Buổi sáng: 8h00 – 12h00

- Buổi chiều: 13h00 – 17h00

- Thứ 7, Chủ nhật nghỉ

2. Thông tin liên hệ

STT

PHÒNG

LIÊN HỆ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

HOTLINE

1

Trung tâm Tuyển sinh truyền thông

Tầng 1, 215 ĐBP 

 02873083456
(3401)

admission@hiu.vn

0964239172

2

Phòng Đào tạo đại học
(sinh viên chính quy, liên thông)

Tầng 2, 215 ĐBP

02873083456
(3402)

academicaffairs@hiu.vn

 

3

Viện Đào tạo liên tục - Sau đại học
(Học viên thạc sĩ, tiến sĩ)

Tầng 8, 215 ĐBP

02873083456
(3440) 

   

4

Trung tâm
Trải nghiệm & Việc làm Sinh viên

Tầng 2, 215 ĐBP 

02873083456
(3403)

hiu.studentcenter@hiu.vn

 

5

Phòng Tài chính kế toán

Tầng 3, 215 ĐBP

02873083456
(3436)

   

6

Phòng Công nghệ thông tin

Tầng 9, 215 ĐBP

02873083456
(3435)

itoffice@hiu.vn

 0817971901

7

Trạm y tế

Tầng 2, 215 ĐBP và 36/70 Nguyễn Gia Trí, P25, Q. BT

02873083456
(3407)

   

8

Đoàn TN - Hội SV

Tầng 5, 215 ĐBP 

02873083456
(3411)

   

9

Phòng Khảo thí Đảm Bảo Chất Lượng

Tầng 8, 215 ĐBP 

028.7308.3456
(3427)

qa_exam@hiu.vn

 

10

Phòng Cơ sở vật chất

Tầng 8, 215 ĐBP

028.7308.3456
(3433)