Thông báo về việc điều chỉnh Lịch thi HK2_NH2023-2024 (ĐHCQ) - Đợt 3 từ 01.07.2024 đến 14.07.2024
19/06/2024 - Lượt xem: 1333

Căn cứ kế hoạch Đào tạo năm học 2023-2024, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng (KT-ĐBCL) đã công bố lịch thi Đợt 3, Học kỳ 2, Năm học 2023-2024 (hệ ĐHCQ) lúc 17g30 ngày 31/05/2024.

Hiện nay, Phòng KT-ĐBCL đang thực hiện hủy công bố các lịch thi trên từ 12g00 – thứ Ba ngày 18/06/2024 để thực hiện điều chỉnh lịch thi nên tạm thời lịch thi sẽ không hiển thị.

Phòng KT-ĐBCL sẽ thực hiện công bố lịch thi mới lúc 09g00 thứ Hai, ngày 24/06/2024vẫn giữ nguyên khung lịch thi từ 01/07/2024 đến hết 14/07/2024 theo kế hoạch.