Hướng dẫn thí sinh chọn nguyện vọng nhập học
27/08/2023 - Lượt xem: 4467

Thí sinh xác nhận nguyện vọng trúng tuyển

Các bước thực hiện:

Thí sinh truy cập vào trang web: https://online.hiu.vn/

Chọn mục “ĐĂNG NHẬP” như hình minh họa:

Media/2_SINHVIEN/FolderFunc/202308/Images/1-dangnhap-20230827021109-e.png

Xuất hiện màn hình như hình minh họa bên dưới.

Bước 1: Nhập tên đăng nhập: Tên đăng nhập là mã hồ sơ

Bước 2: Nhập mật khẩu: Mật khẩu được gửi qua email đăng ký của thí sinh.

Media/2_SINHVIEN/FolderFunc/202308/Images/2-dangnhap-20230827021235-e.png

Thí sinh đăng nhập vào cổng đăng ký xét tuyển và thực hiện theo trình tự các bước sau:

  • Click chọn  “Xác nhận nguyện vọng” ở giao diện “Thông tin thí sinh đăng ký”.Bước 1:
  • Click chọn “dấu chọn hình tròn” vào nguyện vọng muốn xác nhận trúng tuyển.Bước 2:
  • Click chọn “Xác nhận” để xác nhận nguyện vọng.Bước 3:
  • Click chọn “Có” để lưu lại dữ liệu đã cập nhật.Bước 4:

Lưu ý:

    • Khi thực hiện xác nhận lại nguyện vọng trúng tuyển → Thông tin nguyện vọng này sẽ được cập nhật vào danh sách thí sinh trúng tuyển.
    • Thí sinh có thể nhập học vào nguyện vọng đã cập nhật mà không qua thao tác duyệt của Trung tâm Tuyển sinh & Truyền Thông.
Media/2_SINHVIEN/FolderFunc/202308/Images/3-chon-nv-20230827021658-e.png
 

Hình minh họa thao tác Thí sinh cập nhật nguyện vọng trúng tuyển