TÂN SINH VIÊN
Hướng dẫn thí sinh chọn nguyện vọng nhập học - 27/08/2023

Chức năng cho phép thí sinh cập nhật lại nguyện vọng trúng tuyển. Chức năng áp dụng cho đối tượng đã được duyệt trúng tuyển (Trạng thái hồ sơ là trúng tuyển).


«1» dòng/trang Từ 1 - 2 trên 2 dòng